AYA brengt de energietransitie van A.S.Z. Aalst mee in een stroomversnelling

De energiecrisis leidde tot een verdubbeling van de energiekosten. Dat stelde de interne inspanningen van het A.S.Z. rond energie-efficiëntie nog scherper. Om daarnaast langetermijndoelstellingen te realiseren, vond het A.S.Z. in AYA de ideale partner voor hun energietransitie in de zorg. Veel enthousiasme en een strakke blik op de toekomst: dat is de gemeenschappelijke deler.


Sara Coppin, milieucoördinator en preventieadviseur van het ASZ, vertelt: “Binnen het ziekenhuis werken wij met operationele doelstellingen. Naar aanleiding van de hoge energieprijzen stelden we dit jaar een energiebesparing van 2 à 5 procent voorop. Trouwens al lang voor de energiecrisis staan energiebesparing én efficiëntie hoog op onze agenda. Dat resulteerde onder meer in projecten voor relighting, implementatie van een intern energiemonitoringssysteem, installeren van zonnepanelen, vervangen van ramen, ... Maar met de crisis werd ook duidelijk dat we nog expertise nodig hadden om echt het verschil te maken. Zo zijn we terechtgekomen bij AYA.”

“Door de energiecrisis gingen we in sneltempo op zoek naar manieren om energie te besparen.” 
Sara Coppin - milieucoördinator en preventieadviseur A.S.Z.

Het A.S.Z. was niet op zoek naar een eenmalige audit of een los rapport, maar naar een deskundige partner die hen van A tot Z kon ondersteunen. Niels Vandeghinste, Energy Manager bij AYA: “Met onze continue begeleiding beantwoorden wij 100% aan die vraag. Meer dan ooit zetten we in op totale ontzorging.”

Audit over de drie campussen heen 

AYA voerde voor het A.S.Z. in het kader van het bepalen van energiestrategie,  energie-audits uit en bracht daarbij de drie campussen in Aalst, Geraardsbergen en Wetteren in kaart. Die audits leverden zowel quick wins als langetermijnplannen op. 

“Niels komt heel regelmatig langs om zaken toe te lichten: van derdepartijfinanciering tot de berekeningen voor zonnepanelen en laadinfrastructuur,” verduidelijkt Sara. “Verder zetten we zelf ons bestaande interne energiemonitoringsysteem verder op de rails, om ook van daaruit optimalisaties door te voeren. Maar ook het vervangen van circulatiepompen en kleinere energiebesparende maatregelen kwamen als optimalisaties uit de audit van AYA naar voren.”


EPC-verplichting: van compliance naar opportuniteit

In tussentijd werkt het A.S.Z. aan een verslag om aan de EPC-verplichting te voldoen. Sara: “Daarmee beantwoorden we niet alleen aan de vernieuwde wetgeving voor niet-residentiële gebouwen. Het rapport vormt namelijk vooral ook een uitgangspunt om nog meer opportuniteiten aan te grijpen. Niels selecteerde voor ons de meest deskundige organisatie en leidt dit in goede banen.” 

Stap voor stap richting nog meer duurzame zorg

Zonne-energie is een eerste  focus voor het A.S.Z., want de energie die On-Site wordt geproduceerd levert de grootste besparing op. Samen met AYA onderzoekt het ziekenhuis hoeveel PV-panelen er maximaal mogelijk zijn, wat de kosten-baten zijn en stippelen ze het  vervolgtraject uit. Daarnaast staat het relighting-project, dat het A.S.Z. voornamelijk zelf uitvoert, hoog op de agenda. “We onderzoeken intern hoe we kunnen besparen door armaturen, lampen en sensoren aan te passen. Bij concrete vragen of voor algemeen advies trekken we regelmatig aan Niels’ mouw,” benadrukt Sara. 

Power Purchase Agreement: prijsstabiliteit in een volatiele markt

Heel recent presenteerde AYA het potentieel van Power Purchase Agreements (PPA’s) voor aan het A.S.Z. De reacties waren lovend: sterk om een zorgomgeving met verschillende stakeholders iedereen meteen enthousiast te krijgen. De PPA-analyse en het heldere cijfermateriaal logen er niet om: hiermee kan het A.S.Z. fors besparen, zowel euro’s als CO₂. 

“We hebben een rugzak vol ervaring om voor een diverse groep stakeholders een gefundeerde kosten-batenanalyse te maken over zo’n PPA. We zijn dan ook even enthousiast als het A.S.Z. over het voorlopige resultaat,” stelt Niels.

Een naadloos consumptieprofiel

“In essentie moet het consumptieprofiel van het ziekenhuis kloppen,” vat Niels samen. “We zetten alles in werking om stabiliteit in het budget te creëren. Hoe minder verbruik, hoe beter. Energie-efficiëntie is daarom de eerste stap. Vervolgens onderzoeken we wat on-site mogelijk is, zowel naar flexibiliteit als eigen productie. Hier komt het PV-project in het verhaal. En op basis daarvan kunnen we de ideale externe PPA definiëren voor de hele groep. Alles moet daarbij passen binnen het traditionele energiecontract."   

Ook in de toekomst blijft energiebesparing cruciaal, want de volatiliteit van de energiemarkt is een blijver. De traditionele energiemarkt is namelijk afhankelijk van wat er in de wereld gebeurt. “En dat terwijl de energieprijs bij PPA’s en on-site-projecten vastligt. We hedgen dus een deel van ons  energiebudget,” besluit Sara. “Wat betreft de beheerskosten is dat een enorme geruststelling. Dankzij de duurzame samenwerking met AYA weten we daarnaast dat we altijd de meest energie-efficiënte kaart zullen blijven trekken.”