Een allesomvattende energiestrategie voor de Europa Ziekenhuizen

De Europa Ziekenhuizen opereren vanuit twee sites in hartje Brussel: site St-Elisabeth (Ukkel) en site St-Michiel (Etterbeek).  In deze stedelijke context streeft het ziekenhuis naar meetbare resultaten om  zijn duurzaamheidsdoelstellingen af te toetsten het behalen van ISO 14001 certificaat staat daarom ook op haar roadmap.  

Bruno Le Fevere, Technical Director bij Cliniques de l’Europe vertelt:

“Het Energie Reductieplan is onze leidraad om structureel energiekosten én CO₂ te besparen” 
Bruno Le Fevere 

We zijn gestart met alle energiebesparende maatregelen en projecten op te lijsten en om vervolgens hun impact te kwantificeren naar euro’s én CO₂ besparing.  Want de businesscase moet zowel voor het milieu als financieel altijd rond zijn.  We hebben de maatregelen gecatalogiseerd in payback times tot 5 jaar en van 5 tot 10 jaar. Volgens het Pareto-principe starten we eerst met de projecten met de grootste impact en de kortste terugverdientijd. We gaan dus voor een doordachte energie strategie op korte en lange termijn.


We hebben de eerste stappen in ons plan al gerealiseerd met zonnepanelen en het installeren van WKK’s. Alles kwam in een grotere stroomversnelling als er vanuit de Gemeenschapscommissie (GGC) een budget beschikbaar kwam voor de Brusselse Ziekenhuizen. Ons lange termijnplan had al vorm en hierdoor kunnen we snel projecten indienen. 


“AYA zet er mee haar schouders onder om dit energie reductieplan verder uit te diepen én is ook aan de slag met ons flexibiliteitsproject.”  


Flexibiliteitsproject zorgt een significante inkomstenstroom


We zijn bezig met de reconversie van onze nood-aggregatoren en willen ook mee inzetten voor het Belgische net te stabiliseren. We willen deze nieuwe super motoren een significante inkomstenstroom laten generen voor ons ziekenhuis en we willen hier de beste deal uithalen. Onze AYA Energy Manager, Emilie inventariseert de assets die kunnen ingezet worden op de flexibiliteitsmarkt en zal de marktbevraging organiseren. Ook andere assets als onze WKK’s en koelmachines worden geïnventariseerd, er zijn meer mogelijkheden dan dat we initieel dachten. In het kader van flexibiliteit willen we trouwens ook een betere afstemming van ons energieverbruik op de voordelen van de markt.

Bovenop het Energie Reductieplan willen we onze stroom maximaal uit hernieuwbare energie halen. PPA’s zijn voor ons ziekenhuis nodig om ons energiebudget te hedgen en met aantoonbare goedkoop groene energie.