OPZ Geel gaat samen met AYA op weg naar een groene toekomst

De zorgcampus van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ Geel) omvat een 250-tal residentiële bedden en 75 bedden van het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT). De roots van OPZ Geel situeert zich in de gezinsverpleging dat recent erkend werd als immaterieel erfgoed door UNESCO. Het Zorgcentrum engageert zich naast deze gedeelde zorg ook voor duurzaamheid en dit wordt verankerd in het masterplan: "OPZ Geel wordt (OPZ) Groen."

Niels Van Gansen, Directeur Infrastructuur & ICT, OPZ Geel vertelt:

“Het maximaliseren van hernieuwbare energie On-site draagt bij tot onze CO₂-besparing én het is een hedge op onze toekomstige energiekosten.” 

Door de stijgende complexiteit en volatiliteit van de energiemarkt wordt het moeilijk om het energiebudget te sturen. Als zorgorganisatie willen we impact hebben en daarom gaan we samen met AYA ons energie-uitgaven hedgen door een slimme mix van eigen hernieuwbare energieproductie, het inzetten van Power Purchase Agreements (PPA) en het optimaliseren van ons traditioneel energiecontract. 

De energiestrategie die AYA voor ons uitstippelt, helpt ons om structureel energiekosten en CO₂ te besparen. Met het AYA platform zullen we een perfect beeld hebben van de verschillende energiestromen, de effectieve kost van energie per MWh en de gerealiseerde besparing. De 15 jaar diepgaande expertise van AYA op de energiemarkt is belangrijk zodat we up-to-date te blijven van alle marktontwikkelingen, risico’s en mogelijkheden.
 
Als zorgorganisatie gaan we écht voor klimaatneutraliteit, dat leidt tot een verdere elektrificatie van onze verwarming met warmtepompen. We willen onze energiebehoefte voor elektrificatie maximaal én slim afdekken met groene en goedkope stroom, dat wordt een uitdaging voor AYA. 

We gaan trouwens onze warmtepompen ook mogelijk inzetten voor de flexibiliteitsmarkt en hiermee waarde creëren voor het ziekenhuis. Onze duurzaamheidsdoelstellingen gaan breed, ook onze afvalstromen willen we optimaliseren en hier circulair energie uithalen.

De toekomst wordt uitdagend én groen!