​Meet je CO2-voetafdruk

 
De CO2-voetafdruk van je bedrijf geeft een inschatting van de CO2-emissies als gevolg van je activiteiten. Je Energy Manager doet een analyse van je CO2-afdruk, waarbij de uitstoot van broeikasgassen van je volledige onderneming of een deel ervan in kaart gebracht wordt. Afhankelijk van de gewenste reikwijdte van de analyse, richten we ons op 1 of meerdere ‘scopes’.

Emissies zijn direct gerelateerd aan energiekosten. Inzicht in je CO2-voetafdruk leidt ons tot een energiestrategie die impact maakt op de rentabiliteit van je onderneming.

Hiba Allagui  • ENERGY MANAGER

Waarom een CO2 footprint analyse?

 

Enkele belangrijke redenen om de uitstoot van koolstofdioxide voor je onderneming in kaart te brengen zijn:

  • maatschappelijke betrokkenheid tonen

  • voldoen aan de eisen van investeerders, klanten en regelgeving

  • zakelijke opportuniteiten en risico’s analyseren

  • certificaten zoals B-corp verwerven
Energieaudits en CO2-voetafdrukanalyse zijn mijn expertisedomein. Zo’n meting levert direct inzicht in energiebesparing op. Zo bespaarde ik bij een grootwarenhuisketen 60% van de elektriciteitskosten voor verlichting door relighting.

 
Niels, Energy Manager 

CO2-voetafdruk: Scope bepalen

 
Het achterhalen van de emissiegegevens vereist een inspanning van je team. We ondersteunen je op alle mogelijke manieren en betrekken je medewerkers in het proces. We kijken niet alleen naar de uitstoot van koolstofdioxide, maar naar alle relevante broeikasgassen zoals CH4, N2O, SF6, HFK’s, PFK’s, … Het resultaat van de meting wordt uitgedrukt in tonnen CO2-equivalent.

Scope 1, 2 en 3 zijn vastgelegde definities voor de analyse van de CO2-voetafdruk van bedrijven. We kunnen deze scopes toepassen of een analyse op maat van je bedrijf uitwerken.

Scope 1:

Directe emissies van roerende en onroerende activa van je bedrijf. Denk aan de brandstof die je bedrijfswagens verbranden, of aardgas die je gebruikt om je gebouwen te verwarmen.

Scope 2: 

Indirecte emissies gerelateerd aan de elektriciteit, warmte, stoom of koeling die je koopt.

Scope 3: 

Overige indirecte emissies die gelinkt zijn aan de levenscyclus van je product of dienst. Bijvoorbeeld het transport van je grondstoffen, de distributie van je producten, de emissie van gehuurde goederen, … Het verzamelen van deze gegevens is een enorme uitdaging, waarbij veel externe partijen betrokken zijn.


Visualisatie CO2-emissie via AYA-platform


Na verwerking presenteert je Energy Manager de gegevens op een heldere manier. Dit gebeurt aan de hand van ons energiemanagementsysteem, AYA-platform. We drukken je broeikasgasemissie uit in relatie tot je omzet, je aantal medewerkers of een ander bedrijfskenmerk.  Dit laat je toe om je CO2-emissie te vergelijken met andere ondernemingen, en de intensiteit ervan in de tijd te vergelijken.

Visualisatie CO2-emissie via Aya Platform


De stap naar een energiestrategie


De koolstofvoetafdrukanalyse is doorgaans de eerste stap naar een bredere energiestrategie. De meting helpt je om energiekosten te besparen. Reken op de expertise van onze Energy Managers om je doorheen energietransitie te leiden. We helpen je bij het ontwerpen en uitvoeren van een allesomvattende energiestrategie. Of het nu gaat om een eigen windturbine of het afsluiten van PPA’s, wij ontzorgen je doorheen het proces. We nemen alle taken op ons, van planning tot asset management.


LET'S TALK

Klaar om impact te maken? 
Contacteer onze taskforce
van energie-experts.


Ik accepteer de voorwaarden van het privacybeleid.