​AYA, jouw Energy Manager

 
Energie is dé uitdaging voor bedrijven vandaag. Jouw Energy Manager neemt de lead bij het bepalen, implementeren en beheren van jouw optimaal energiebeleid. Hierbij baseren we ons op 4 pijlers: een gefundeerde energiestrategie, on-site en off-site energieoplossingen en de optimalisatie van je traditionele energiecontracten. Dankzij een coherente aanpak, creëren we maximale waarde.

Energiestrategie van analyse tot uitvoering

 
We definiëren een energiestrategie op korte en lange termijn. Alles begint met een profielanalyse. We analyseren je energieverbruik en je eventuele injecties en kijken, al dan niet aan de hand van een energieaudit of carbon footprint, naar de verschillende mogelijkheden. 

Het AYA-platform geeft ons een helder zicht op je energieportfolio. Met deze krachtige tool simuleren we de impact van energieoplossingen, zoals on-site en off-site hernieuwbare energie en opslag. 

Op basis van deze simulaties, je verwachtingen en noden, stelt je Energy Manager een allesomvattende energiestrategie op. Die vertalen we naar concrete business cases , die we implementeren, opvolgen en bijsturen.   Meer over energiestrategie

On-site energieoplossingen​

 
Met een grondige analyse van je verbruiksprofiel en monitoring identificeert je Energy Manager quick wins en de meest efficiënte energiebesparende maatregelen

Hiernaast zorgen we voor de implementatie van nieuwe energieoplossingen op je sites. Hernieuwbare energie is de goedkoopste energie, en levert een aanzienlijke impact op je energiekost. Zo kan je bijvoorbeeld je dakoppervlakte gebruiken voor zonnepanelen, hoogcalorisch afval omzetten in biogas met een biovergister en waarde creëren uit je bestaande assets dankzij opslag, slimme sturing en het inzetten op de flexibiliteitsmarkt.
 

We stellen een businesscase op waarmee je op de meest efficiënte manier inzet op energietechnologie. Reken op de expertise van je Energy Manager voor de volledige realisatie en het zoeken naar een passende financiering.

Pieter Heyns  • ENERGY MANAGER


   Naar On-site

Off-site

 
Met een Corporate Power Purchase Agreement neem je opgewekte hernieuwbare energie van een producent af tegen een vooraf afgesproken prijs en dit op lange termijn. CPPA’s zijn een goede manier om hernieuwbare energie in je portfolio te integreren, zowel on- als off-site, zonder risico of investeringen.

Met een interne PPA verdeel je je eigen opgewekte groene energie die je niet on-site gebruikt, met je andere sites. Het resultaat? Efficiëntere productie en minder kosten. 

Je bedrijf kan ook deelnemen aan energiegemeenschappen en samenwerken met andere bedrijven en particulieren om duurzame energie op te wekken en te delen.


   Off-site  

PPA’s zijn een essentieel instrument in de energietransitie. Deze overeenkomsten verbinden kopers met producenten, en vertegenwoordigen ook een krachtig engagement om de CO2-uitstoot te verminderen. PPA’s verhogen het gebruik van hernieuwbare energie en vormen de basis van een betrouwbaar energiesysteem.

 
Yasmine, Energy Manager 

Traditionele energie: gefundeerd aankoopadvies


Je Energy Manager begeleidt jou in de aankoop en verkoop van energie. We gebruiken onze marktkennis om je aankoopcontract te optimaliseren tegen de beste marktvoorwaarden. Daarnaast helpen we je met je clickstrategie. Met clicks koop je een volume aan op de markt tegen een vaste prijs voor een bepaalde periode. 

Reken ook op je Energy Manager voor de controle van je facturen. Als we op onregelmatigheden stoten, zorgen wij dat je een correcte compensatie ontvangt. 

 

Traditionele energiecontracten optimaliseren is onze kerncompetentie. We koppelen ons inzicht in je energiebehoeften aan diepgaande marktkennis. Zo komen we tot de meest toekomstgerichte oplossing voor jouw specifieke situatie.

Alex Indekeu  • Energy Manager


  Naar Traditional Energy


Jou volledig ontzorgen, daar krijgen wij energie van. De sterkte van de Energy Task Force ligt bij de visie en de daadkracht van jouw Energy Manager. We hanteren een unieke holistische aanpak, waarbij we 4 pijlers op elkaar afstemmen om maximaal impact te maken.
 

LET'S TALK

Contacteer onze
Energy Task Force 
voor een allesomvattende energieaanpak.

Ik accepteer de voorwaarden van het privacybeleid.